Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KÜTAHYA / MERKEZ - Kadir Adlım Ortaokulu

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvurusu

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvurusu Hakkında Öğrencilerimizin ve velilerimizin aşağıdaki hususlara dikkat etmelerini rica ediyoruz.

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVINA BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSULAR

1.      PYBS, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav başvurusu; 11-22 Mart 2013 tarihlerinde yapılacaktır.

2.    Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek parasız yatılılık veya bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.

3.    PYBS sonucunda yatılılığı kazanan öğrencilerin; nakil şartlarını taşısalar bile en az bir ders yılı nakilleri yapılamaz. Öğrencilerin, tercihlerini bu durumu göz önüne alarak yapmaları gerekmektedir.

4.    Cinsiyetine, okul türüne ve alan/ dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin bursluluğa geçirilmeleri de mümkün değildir.

5.      PYBS, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfların 09 Haziran 2013 tarihinde, 8. sınıfların 08 Haziran 2013 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00´da yapılacaktır.

6.      8. sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin SBS puanı PYBS puanı olarak kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

7.      Öğrenciler "PYBS Kılavuzu"na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http:/ / oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecektir.

8.    Maddî imkânlardan yoksun bulunmak. (Bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2013 Malî Yılı için tespit edilen 5.790,00 TL (beşbinyediyüzdoksan TL)´yi geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Aile gelirinin tespitinde ailenin 2012 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde yer alan (EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname"de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2012 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,

Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneği,

Aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları beyanı, eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.

9.                  Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi; "(EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname" ve eklerini, doldurarak okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

10.             5, 6, 7. sınıflar için müfredat programlarına uygun olarak, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji/ Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler alanlarından test uygulanacaktır.

11.                   5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfların sınavı 09 Haziran 2013 Pazar, *8. sınıfların sınavı 08 Haziran 2013 Cumartesi günü tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da yapılacaktır.

12.   5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınavı 100 soru 120 dakika olarak uygulanacaktır.

.

 

Yayın: 2013-03-07 - Güncelleme: 2013-04-17 11:50:40 - Görüntülenme: 119